Как да отмерим точно определено време?

Разполагаме с две въжета, всяко от тях изгаря за час от край до край, ако го запалим от едната страна, но трябва да имаме предвид, че те не горят с равномерна скорост (т.е. например може 55 минути да е изгоряло съвсем малко и последните 5 останалото или обратно). Как може да отмерим 45 минути?

Отг: Палим едното въже (въже1) от двата му края , а другото( въже2) само от единия. Когато първото въже (въже1) изгори, запалваме второто въже и откъм другия му край, така когато изгори до край и второто въже (въже2) имаме 45 мин.

{START_COUNTER}