Наследството

Един баща имал двама сина и когато усетил, че идва сетният му час, ги повикал при себе си. Казал им, че само един от двамата ще получи наследство. Те трябва да се състезават от тяхното до съседното село, но наследството ще получи синът, чийто кон стигне втори. Още същия ден синовете отишли накрая на селото и зачакали. Никой не искал да тръгне първи, за да не загуби. Вечерта покрай тях минал накакъв старец и ги попитал какво чакат. След като разбрал в какво полужение се намират, им дал съвет. Веднага след като изпълнили съвета на стареца и двамата тръгнали максимално бързо към съседното село. Какво ги е посъветвал старецът ?

От Редактора: Ако разполагате с други интересни задачи,моля изпратете ми ги на ana_y@abv.bg
Благодаря Ви! Нека се забавляваме заедно!!!
 
Отг.: Съветът бил да си смеят конете.
{START_COUNTER}