Проблемът за рационалността

Способността да съдим правилно и да различаваме истината от неистината, която собствено наричаме здрав смисъл или разум, е по природа еднаква у всички хора,  а също че нашите мнения се различават не защото едни хора са по-разумни от други,  а само защото насочваме мислите си по различни пътища и не обръщаме внимание на едни и същи неща. Понеже не е достатъчно да имаш добър ум, важното е добре да го прилагаш.

{START_COUNTER}