Упражнение 2

В пиесата на Шекспир " Венецианският търговец" Порция илала три ковчежета- златно, сребърно и желязно, и в едно от тях се намирал портретът й. Кандидатът за нейната ръка трябвало да прояви интелигентност и да разбере в кое от ковчежетата е портретът. На капаците на ковчежетата пишело:
  • златно- портретът е в това ковчеже
  • сребърно- портретът не е в това ковчеже
  • желязно- портретът не е в златното ковчеже
Порция съобщила на кандидатите, че от трите твърдения най-много едно е вярно. Кое ковчеже трябва да избере кандидатът за жених?
 
От Редактора: Ако разполагате с други интересни задачи,моля изпратете ми ги на ana_y@abv.bg
Благодаря Ви! Нека се забавляваме заедно!!!
 
 
Отговор: Портретът е в сребърното ковчеже
{START_COUNTER}